انجمن دوستداران کودک کرمان

انجمن دوستداران کودک کرمان

ما براين باوريم ساختن جهاني انساني نيازمندعشق بي شائبه احترام و مشاركت فعال اجتماعي است ومتعهديم كه اين ارزش ها را در ميان كودكان ترويج كنيم

انتشار گزارش مهرماه مركز دوستدار كودك مشتاق

گزارش مهرماه 1401 مركز دوستدار كودك مشتاق منتشر شد. در اين گزارش با چهار طرح اصلي اين مركز آشنا شويد. هدف از اجراي اين طرح ها ارتقاي كيفيت آموزش، فراهم كردن محيط شاد و امن براي آموزش كودكان بازمانده از تحصيل است. براي دريافت كامل متن به بخش انتشارات قسمت مقالات همين وب سايت مراجعه كنيد.

طرح هاي انجمن دوستداران كودك

نشريه زن و اجتماع چندي پيش مصاجبه اي را با خانم رويا اخلاص پور مدير مركز دوستدار كودك مشتاق منتشر كرده است. در اين مصاحبه دو طرح "سوادآموزی عاطفی اجتماعی مادر – کودک " و " دنيازاد" معرفي مي شود. مرکز دوستدار کودک مشتاق تحت نظارت انجمن دوستداران کودک کرمان، پانزدهمین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد و در طول این سال‌ها برای سوادآموزی و آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان کار و بازمانده از تحصیل تلاش بسیاری نموده است.

دنيازاد

دنيا‌زاد طرح تربیت آموزشگران سوادآموزی عاطفی – اجتماعی در مركز دوستدار كودك مشتاق است. هدف از اجراي اين طرح آن است كه هر فرد باسواد بتواند فرد دیگری درفضای یادگیری عاطفی - اجتماعی را باسواد کند. اين طرح با 30 نفر از دختران 15 سال به بالا آغاز به كار كرده است. برنامه اين طرح 60 ساعت آموزش همراه با كارورزي است.

آلبوم تصاویر

انتشارات